Over ons

Stichting Budgetbeheer en Beschermingsbewind

De Stichting Budgetbeheer en BeschermingsBewind is ingeschreven in het Landelijk Register van professionele curatoren, bewindvoerders en/of mentoren. 
Om ingeschreven te blijven dient voldaan te worden aan de wettelijke kwaliteitseisen, getoetst door een accountant en het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM te Rechtbank ‘s-Hertogenbosch.

Wij hebben als doel het behartigen van de belangen van mensen, die:
– door omstandigheden niet in staat zijn hun eigen budget te beheren of 
– vanwege het hebben van problematische schulden niet goed in staat zijn 
hun belangen van financiële aard zelf te behartigen.

Ook als de rechter (nog) geen bewind heeft uitgesproken komen wij helpen. 
Onze tarieven zijn transparant. 
Vaak wordt beschermingsbewind door de gemeente vergoed.